K&B London
button Regulamin sklepu

Postawnowienia ogólne

1. KB-London jest sklepem internetowym działającym pod adresem www.kb-london.com, której właścicielem i administratorem jest K&B London LTD, 18 Cable Walk, London, SE100TP, Wielka Brytania.

2. Produkt to towar będący przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem strony kb-london.com.

3. Użytkownik - osoba, która dokonała rejestracji w kb-london.com, w wyniku której utworzone zostało konto użytkownika.

4. Kupujący - użytkownik podejmujący działania zmierzające do zakupu produktów za pośrednictwem strony kb-london.com.

 

Rejestracja w sklepie

1. Korzystanie ze strony kb-london.com jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zasad obowiązujących w sklepie.

2. Rejestracji w KB-london.com dokonuje się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

3. Dokonując rejestracji użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez K&B London w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień.

4. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości od K&B London na swój adres email.

 

Składanie zamówienia

1. Po dodaniu Produktów do koszyka Użytkownik może złożyć zamówienie. Odbywa się to poprzez weryfikację adresu wysyłki, wybór formy płatności oraz potwierdzenie złożenia zamówienia.

2. Kupujący zobowiązany jest opłacić złożone zamówienie w wyznaczonym terminie.

3. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku K&B London. W związku z tym należy dokonać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknięcia anulowania zamówienia.

4. Ceny widniejące przy Produktach na stronie kb-london.com stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości.

5. Ceny są stałe i obowiązują do momentu sprzedaży Produktu.

6. Ceny mogą ulec obniżeniu w przypadku jeśli K&B London.pl zdecyduje się dokonać przeceny.

7. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl, Dotpay.pl oraz PayPal.

8. Nie wystawiamy klasycznych faktur VAT jako firma nie będąca płatnikiem VAT.

 

 Koszty wysyłki

1. Koszty wysyłki pokrywa Sprzedający. 

2. Formą płatności za zamówienia złożone na stronie kb-london.com jest przedpłata lub za pobraniem.

3. Maksymalna kwota pobrania to 500 zł.

4. Wszystkie oferowane przez K&B London LTD produkty są nowe i pozbawione wad.

5. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

 6. Sklep zobowiązany jest do stosowania kodeksu dobrych praktyk na podstawie art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 20 września 2007r.) o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 25 grudnia 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży tzn. zwrócić Produkt bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu.

2. Zwracane Produkty powinny zostać odesłane w stanie niezmienionym.

3. Od momentu otrzymania Produktów Klient jest zobowiązany do ich przechowywania i należytego obchodzenia się z nimi. Produkt musi zostać zwrócony w stanie niezmienionym. Zwracany Produkt powinien być nieużywany, pozbawiony zapachów, czysty oraz z przyczepionym kompletem metek.

4. Zwracany produkt powinien zostać zwrócony w sposób zapewniający, że w momencie dotarcia do K&B London LTD nie zostanie uszkodzony.

5. Produkty realizowane na zamówienie nie podlegają zwrotowi.

6. Zwrotu Kupujący może dokonać po kontakcie telefoniczym lub mailowym na wskazany adres e-mail.

7. Do przesyłki zwrotnej prosimy o dołączenie informacji z numerem zwrotu oraz rachunku.

8. Kupujący zobowiązany jest w terminie do 14 dni od daty otrzymania Produktu odesłać zwracany Produkt na adres zwrotny otrzymany od sprzedającego. Towar powinien zostać odesłany przez firmę kurierską. K&B London LTD nie odpowiada za towary zaginione w trakcie przesyłki. Zabrania się odsyłania towaru przesyłką płatną "za pobraniem".

9. W przypadku zwrotu towaru koszt odesłania Produktu do K&B London pokrywa Klient.

10. Koszt dostawy w K&B London jest stały tzn. niezależny od ilości zamówionych towarów. W przypadku częściowego zwrotu zakupionych towarów przez Klienta koszty dostawy nie są zwracane.

11. Zwrot pieniędzy za zwrócone produkty następuje na konto bankowe, które klient wskaże. 

 

Reklamacje

1. Reklamacje są rozpatrywane przez K&B London LTD, Kupujący powinien wykonać zdjęcia dokumentujące stwierdzone wady, niezgodności lub uszkodzenia i przesłać je na adres shop@kb-london.com.

2. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, który okazał się wadliwy. Reklamacja powinna zostać zgłoszona niezwłocznie po stwierdzeniu wad Produktu (do 24 godzin po odebraniu przesyłki od kuriera).

3. Aby zgłosić reklamację wadliwego Produktu, Kupujący musi w pierwszej kolejności przesłać na adres shop@kb-london.com mail z taką informacją, w której złoży reklamację.

4. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie odesłać reklamowany Produkt na adres zwrotny, który otrzyma w wiadomości zwrotnej na wiadomość zgłoszeniową. Towar powinien zostać odesłany przesyłką rejestrowaną (listem poleconym lub paczką). K&B London LTD nie odpowiada za towary zaginione w trakcie przesyłki.

5. Zabrania się odsyłania towaru przesyłką płatną "za pobraniem".

6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 10 dni roboczych.

7. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany Produktu, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (w tym: wartości Produktu, kosztu wysyłki do Kupującego i kosztu odesłania Produktu).

8. Różnice wynikające z ustawień monitora (dotyczące nasycenia barw, odcieni) nie stanowią podstawy do reklamacji Produktu.

 

Dane osobowe - bezpieczeństwo i ochrona

1. K&B London przykłada ogromną wagę do ochrony prywatności Użytkowników i jako administrator danych chroni je i zabezpiecza przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Administratorem danych osobowych Klientów w sklepie internetowym pod adrese www.kb-london.com jest K&B London LTD z siedzibą w Londynie, Flat 1, 18 Cable Walk, SE100TP.

3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą przez K&B London LTD wyłącznie celem realizacji umowy i zamówienia.

4. Bez odrębnej zgody Klientów dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

5. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści danych wraz z możliwością ich korekty i zmiany.

6. Podane danych dla użytku K&B London LTD jest dobrowolne, jednak bez ich udostępnienia nie jest możliwe zrealizowanie umowy i zamówienia.

7. Klienci mogą wyrazać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych w celu przekazywania Klientom materiałów reklamowych oraz informacji dotyczących promocji i rabatów oraz właścicielom sklepu - K&B London LTD, w tym na przesyłanie newslettera.

 

Newsletter

1. Użytkownik wyrażając dobrowolnie zgodę na otrzymywanie newslettera podczas rejestracji, albo w formularzu newslettera wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o charakterze marketingowym. Nie prowadzimy sprzedaży bazy danych osobom trzecim. Adres e-mail użytkownika podlega ochronie jak pozostałe dane osobowe. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do rezygnacji z subskrypcji newslettera klikając na link w e-mail lub wysyłając taką wiadomość na adres kontaktowy sklepu.

2. Użytkownik w formularzu rejestracyjnym zaznaczając opcję "Dołącz do naszego newslettera" dobrowolnie wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez K&B London LTD, 18 Cable Walk, London, SE100TP, Wielka Brytania zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

K&B London LTD nie jest płatnikiem VAT-u, wystawiane dokumenty sprzedażowe nie mają postaci faktury VAT.

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej kb-london.com.

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. 

button do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Trustpilot
Sklep internetowy Shoper Premium